Formacje skalne, wodospady

Formacje skalne, wodospady

To naturalna forma ukształtowania terenu. Tworząc je najlepiej korzystać z lokalnie występujących skał, szczególnie gdy pojawiają się one w sposób widoczny w krajobrazie. Tworzymy potoki, kaskady, wodospady. Ułożenie głazów musi oddziaływać na obserwatora w ten sposób, aby odnosił od wrażenie, że są one naturalnym elementem krajobrazu.